Kombi prevoz putnika na relaciji Novi Sad – Frankfurt (prevoz do svih mesta između), obavljamo tri puta nedeljno. Svako naše vozilo poseduje internet tokom putovanja (pogodan za Viber, WhatsApp, Messenger…).

Važno je znati da je preko granice dozvoljeno nošenje dve paklice cigarate i jedna litra alkoholnog pića. Često se dešava da putnici imaju veću količinu alkohola i cigareta kod sebe pa sem što moraju da plate kaznu, dodatno usporavaju grupu zbog procedure na samom graničnom prelazu.

Putno osiguranje tokom boravka u inostranstvu se preporučuje svim putnicima! Događa se u velikom broju slučajeva da se putnik razboli tokom boravka u inostranstvu ili se povredi i ne može sam da snosi troškove lečenja u inostranim bolnicama koje je veoma skupo. Osiguranje u dosta slučajeva pokriva troškove lečenja u inostranim bonicama, pokriva troškove transporta povređenih i jednosavno pruža sigurnost i smanjuje brigu svakog putnika.

Turistik.rs